back to homepage

Tag "Bánh răng khuyết"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động của bánh răng khuyết 13

Khâu dẫn là bánh răng màu cam quay đều. Thanh răng màu lục chuyển động thẳng đi lại có dừng. Di chuyển tới lui có thể khác nhau tùy số

Xem thêm