back to homepage

Tag "Bánh răng ô van"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 2c

Bánh răng lục, bánh răng hành tinh lớn màu hồng và cần màu xanh tạo thành bộ truyền bánh răng hành tinh. Bánh răng nhỏ màu hồng, cố định với bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 2b

Bánh răng ô van vàng ăn khớp với bánh răng hồng quay quanh trục cố định. Tấm trượt màu kem, cố định với bánh răng ô van, trượt trong rãnh của tấm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 2a

Bánh răng dẫn màu hồng, quay quanh trục di động của con trượt xanh, ăn khớp với bánh răng ô van màu vàng của tấm trượt lục. Tấm này chuyển động thẳng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 1b

Bánh răng dẫn màu vàng, quay quanh ổ trục cố định, ăn khớp với bánh răng hình ô van. Bánh này lắp khớp quay với con trượt màu lục. Con trượt chuyển

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 1a

Bánh răng dẫn hình ô van màu xanh, quay quanh ổ trục cố định, ăn khớp với bánh răng vàng. Bánh này lắp khớp quay với con trượt màu lục. Con trượt

Xem thêm