back to homepage

Tag "Bánh răng trụ"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và bánh răng trụ

Bánh răng xoắn Acsimet và bánh răng trụ. Trục vào: bánh răng xoắn 1 mối (Z1). Trục ra: bánh răng trụ số răng Z2 = 18. Trục của bánh răng

Xem thêm