back to homepage

Tag "Bánh răng trụ"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh bánh răng trụ và bánh răng nón

Khảo sát cơ cấu hành tinh bánh răng côn và bánh răng thẳng Các khâu dẫn: trục lục và trục vít nâu. 3 bánh răng thẳng có cùng số răng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và bánh răng trụ

Bánh răng xoắn Acsimet và bánh răng trụ. Trục vào: bánh răng xoắn 1 mối (Z1). Trục ra: bánh răng trụ số răng Z2 = 18. Trục của bánh răng

Xem thêm