back to homepage

Tag "Batwind"

Batwind – pin lưu trữ điện năng sản xuất từ năng lượng gió ngoài khơi

Statoil, công ty chuyên về năng lượng hóa thạch lớn của Na Uy đang thử nghiệm hệ thống pin lưu trữ điện năng được sản xuất từ năng lượng gió

Xem thêm