back to homepage

Tag "Bộ truyền hành tinh"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền ma sát bi 1

Bộ truyền ma sát bi. Đây là bộ truyền hành tinh. Trục ra là cần. Trục vào màu hồng mang bánh côn (bánh trung tâm). Vành màu vàng có mặt côn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 7

Bộ truyền hành tinh Satellite Bevel Gear 7 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 6

Bộ truyền hành tinh Satellite Bevel Gear 6 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 5

Bộ truyền hành tinh Satellite Bevel Gear 5 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 4

Bộ truyền hành tinh Satellite Bevel Gear 4 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 3

Bộ truyền hành tinh Satellite Bevel Gear 3 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 2

Bộ truyền hành tinh Satellite Bevel Gear 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 1

Bộ truyền hành tinh Satellite Bevel Gear 1 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 8.1

Bộ truyền hành tinh. Bánh răng lục cố định. Bánh răng hồng quay lồng không trên trục vàng. Trục bánh răng hồng không vuông góc với trục quay của trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 3b

Tay quay màu cam quay đều (khâu dẫn) là cần của bộ truyền hành tinh. Bánh răng vàng hành tinh số răng Z2 và thanh vàng ghép cố định với

Xem thêm