back to homepage

Tag "Bộ truyền trục vít"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho hai cánh quạt đồng trục 6

Dùng bộ truyền vít đặc biệt. Xem thêm www.youtube.com/watch?v=QfiJSTRDASs www.meslab.org/mes/threads/27853-bo-truyen-2-truc-vit-la Drive for coaxial propellers 6 A special screw mechanism is applied. For more see: www.youtube.com/watch?v=QfiJSTRDASs www.meslab.org/mes/threads/27853-bo-truyen-2-truc-vit-la Để xem các video

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền trục vít 3: Rolling worm wheel

Bánh vít xanh lăn trên trục vít cho phép điều chỉnh khoảng cách trục giữa hai trục cán. Worm Drive 3: Rolling worm wheel The worm wheel rolls on the worm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền trục vít lõm và bánh chốt

Bộ truyền trục vít lõm dùng cho cơ cấu lái ô tô. Trục vít được nối với vô lăng xe. Chốt quay vàng làm giảm ma sát tiếp xúc. Trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền trục vít lõm dùng cho cơ cấu lái ô tô

Bộ truyền trục vít lõm dùng cho cơ cấu lái ô tô. Trục vít được nối với vô lăng xe. Các con lăn vàng làm giảm ma sát tiếp xúc.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Globoid worm and pin gear

Bộ truyền trục vít lõm. Răng bánh vít là các chốt Globoid worm and pin gear Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền trục vít lõm

Bộ truyền trục vít lõm Globoidal gear Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền trục vít 13: Đột rãnh

Bộ truyền trục vít. Cách làm bánh vít bằng vật liệu mỏng đột rãnh. Kiểu này được áp dụng cho vòng kẹp ống cao su, xem: www.kalyx.com/images/full/images_J/J_380030.jpg Worm Drive 13:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền trục vít 12: Dẫn ren bước lớn

Bộ truyền trục vít. Khâu dẫn là bánh màu xanh. Trục vít bị dẫn ren bước lớn Worm Drive 12: Multiplying gear Input: the green wheel. The orange output worm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền trục vít 11: Lò xo và chốt

Bộ truyền trục vít. Một cách chế tạo nhờ chốt cho bánh vít và lò xo cho trục vít Worm Drive 11: Spring-Worm, Pinned Wheel Spring and pins give alternate

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền trục vít 10: Lò xo

Bộ truyền trục vít. Lò xo tạo nên trục vít và giảm chấn động nặng Worm Drive 10: Spring-Worm Spring gives worm and helps absorb heavy shocks Để xem các

Xem thêm