back to homepage

Tag "Caltinex"

Mitsubishi phát triển tua-bin tăng áp MET hỗ trợ điện để đạt mức tiết kiệm năng lượng 30%

Ngày 17/10 vừa qua, công ty Công nghiệp nặng – Máy móc & Công cụ hàng hải Mitsubishi, một công ty con của công ty TNHH Công nghiệp nặng Mitsubishi

Xem thêm