back to homepage

Tag "Càng gạt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp ma sát 2

Trục vào màu cam. Đóng ly hợp bằng lực lò xo (cũng có thể bằng lực tay). Không thể hiện bộ phận định vị càng gạt hồng lúc ly hợp

Xem thêm