back to homepage

Tag "Cơ cấu an toàn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 17

Khâu dẫn là trục màu xám có mặt trụ trong xẻ rãnh. Khâu bị dẫn là trục màu lục lắp khớp trụ với đĩa xanh. Đĩa ma sát hồng lắp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 16 (ma sát)

Ở điều kiện làm việc bình thường, thanh màu tím đứng yên do được giữ bằng lực ma sát do lò xo ép tạo nên. Thanh màu hồng lắc quanh chốt của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 15 (cân lò xo)

Ở điều kiện làm việc bình thường, thanh màu tím đứng yên dưới lực ép cân bằng của hai lò xo. Thanh màu hồng lắc quanh chốt của thanh tím. Lúc con

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 14

Cần cam gồm hai phần (màu cam và hồng) có thể quay tương đối với nhau. Lò xo lá màu tím kẹp chúng với nhau khi chạy bình thường. Lúc con trượt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 13 – máy giã

Lò xo nằm giữa con trượt và chày giã giúp tránh quá tải và bảo đảm không có khe hở giữa chày và cối khi chày ở vị trí thấp nhất.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 12

Thanh truyền gồm hai phần có thể trượt lên nhau. Lò xo kẹp chúng với nhau khi chạy bình thường. Lúc con trượt va phải vật đỏ, lò xo bị nén

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 2B

Khi con trượt lục của máy dập va phải vật màu nâu, đĩa màu đỏ bị cắt bởi chày vàng (tạo ra một đĩa nhỏ hơn). Điếu đó tránh quá tải

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 2

Thanh xám và thanh tím kẹp với nhau bằng bu lông đỏ. Khi con trượt hồng va với chi tiết vàng, bu lông đỏ bị đứt, thanh xám và tím giờ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 1

Chốt bị cắt loại bỏ lực kéo trong cơ cấu này. Cơ cấu thanh thẳng hàng cắt chốt đỏ (vật liệu mềm) nên hàm kẹp mở ra, tránh quá tải. Safety

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu an toàn 11

Bánh đai màu vàng là khâu dẫn. Bánh vít màu lục là khâu bị dẫn. Trục vít màu xanh quay được nhờ ma sát giữa côn ngoài trên trục vít và

Xem thêm