back to homepage

Tag "Cơ cấu bình hành và con trượt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam thùng 1

Cam vàng được kẹp vào thùng cam màu lục bằng bu lông chữ T cho phép thay cam hoặc điều chỉnh vị trí cam trên thùng. Barrel cam assembly 1 The

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành và con trượt 3

Hai tay quay và thanh truyền vàng tạo thành cơ cấu bình hành. Khâu dẫn: tay quay hồng quay liên tục. Khâu bị dẫn: thanh trượt lục dao động thẳng điều

Xem thêm