back to homepage

Tag "Cơ cấu cam tinh tiến kép"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tịnh tiến kép 2

Con trượt dẫn màu lục chuyển động thẳng đi lại. Nhờ chốt đỏ chạy trong 3 rãnh của các khâu, con trượt bị dẫn màu hồng chuyển động có dừng ở giữa

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tịnh tiến kép 1

Con trượt dẫn màu hồng chuyển động thẳng đi lại. Nhờ đòn hình chữ T màu tím mang hai con lăn và các rãnh trên tấm màu cam và vàng, con trượt

Xem thêm