back to homepage

Tag "Cơ cấu đĩa nghiêng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa nghiêng 4

Một thiết kế hợp lý: tiếp xúc mặt, đóng kín hình học, có thể điều chỉnh khe hở do mòn. Inclining disk mechanism 4 A rational design: flat contact, joint geometric

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa nghiêng 3

Hai viên bi chèn giữa mặt tiếp xúc của các đĩa nghiêng màu lục và con trượt vàng. Thời gian 1 hành trình ứng với 2 vòng quay của đĩa. Inclining

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa nghiêng 2

Áp dụng cho động cơ. Tiếp xúc cần và đĩa theo mặt phẳng, có bổ sung khớp cầu. Inclining disk mechanism 2 Application for engine. Flat contact with added spherical joints.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa nghiêng 1

Tiếp xúc giữa cần xanh và đĩa theo mặt phẳng. Cần quay trong khi đi lại. Inclining disk mechanism 1 Flat contact. The follower rotates during reciprocation. Để xem các video

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đĩa nghiêng

Đây là cơ cấu cầu: trục tâm của các khớp quay cắt nhau tại 1 điểm. Các con lăn côn màu cam quay không đều quanh trục của chúng. Oblique

Xem thêm