back to homepage

Tag "Cơ cấu elip"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu elip 2

Cơ câu elip có góc giữa hai phương trượt là 90 độ. Độ dài hành trình của hai con trượt xanh và lục bằng 4 lần bán kính tay quay hồng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu elip 1b

Cơ câu elip có góc giữa hai phương trượt khác 90 độ. Ellipse mechanism 1b Ellipse mechanism with non 90 deg. angle between sliding directions. Để xem các video khác về

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu elip 1a

Cơ câu elip có góc giữa hai phương trượt khác 90 độ. Vị trí của khớp giữa tay quay xanh và thanh truyền màu lục và bán kính của tay quay

Xem thêm