back to homepage

Tag "Cơ cấu tang"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tang có rãnh cong

Sự kết hợp cơ cấu 4 khâu bản lề và cơ cấu tang. Cơ cấu tang có rãnh cung tròn nên thanh trượt màu cam có dừng ở giữa hành trình.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tang 2

Cơ cấu tang. Đây là một phương án kết cấu của sơ đồ động vẽ bên cạnh. Đĩa Chi tiết dẫn màu cam: 8 Đĩa xanh: 7 Con trượt lục: 3

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tang 1

Quan hệ giữa góc quay của tay quay màu xanh và vị trí cua thanh trượt màu lục là hàm tang. Không có khâu nào quay toàn vòng. Tangent mechanism 1

Xem thêm