back to homepage

Tag "Cơ cấu vẽ đường tròn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường tròn 7

Vẽ đường tròn bằng cơ cấu pantograph (các thanh xanh, vàng và lục). Chiều dài các thanh xanh: a + b. Ở đây a lớn hơn b. Chiều dài thanh lục:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Vẽ đường tròn bằng cơ cấu pantograph

Vẽ đường tròn bằng cơ cấu pantograph (các thanh xanh, cam, lục và vàng). Hai chốt đỏ và chốt xanh thẳng hàng. Chốt xanh vạch đường tròn tâm O nằm trên đường

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường tròn 6

Các thanh tím, xanh, vàng và lục tạo thành cơ cấu bình hành. Tâm bút màu cam, tâm khớp quay cố định của thanh xanh và tâm khớp quay giữa thanh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường tròn 5

Các thanh hồng, xanh và vàng tạo thành cơ cấu bình hành. Bút E vạch đường tròn màu cam tâm O. Cơ cấu này cho phép khỏi đặt tâm quay

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường tròn 4

Các thanh vàng có cùng chiều dài. Bút màu cam vạch đường tròn (màu cam) đối xứng với đường tròn màu hồng do thanh hồng vạch ra qua đường tâm của rãnh

Xem thêm