back to homepage

Tag "Con trượt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tăng chiều dài hành trình 3

Cơ cấu tăng chiều dài hành trình. Khâu dẫn: tay quay màu cam quay liên tục. Khâu bị dẫn: thanh màu xám tịnh tiến đi lại, điều chỉnh được độ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam tịnh tiến và cơ cấu tay quay con trượt 2

Cam tịnh tiến và cơ cấu tay quay con trượt. Biến chuyển động quay liên tục sang quay gián đoạn. Khâu dẫn là trục màu tím. Thanh truyền kép màu

Xem thêm