back to homepage

Tag "Con trượt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu di chuyển vật trong lò

Khâu dẫn: xi lanh hồng. Tay quay xanh, thanh truyền nâu và xe màu xám tạo thành cơ cấu tay quay con trượt. Vật vàng có chuyển động phức tạp được điều

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh cho chuyển động thẳng 2

Đường trượt xám, xanh và hồng cố định. Các thanh truyền vàng có cùng chiều dài. Có thể điều chỉnh góc giữa đường trượt xám và xanh. Góc giữa đường

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tăng độ dài hành trình 2

Khâu dẫn: thanh trượt màu xanh, tịnh tiến đi lại với độ dài hành trình cố định. Khâu bị dẫn: thanh trượt màu xám, tịnh tiến đi lại với độ dài

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tăng độ dài hành trình 1

Khâu dẫn: thanh trượt màu xanh có rãnh, tịnh tiến đi lại với độ dài hành trình cố định. Khâu bị dẫn: thanh trượt màu cam, tịnh tiến đi lại với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh cho chuyển động thẳng 1

Cơ cấu phía sau: Khâu dẫn: con trượt hồng. Các con trượt đối diện nhau di chuyển cùng vận tốc, ngược chiều nhau. Cơ cấu phía trước: Khâu dẫn: thanh trượt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam thùng để quay 180 độ 2a

Kéo và thả khung xanh để cam lục tịnh tiến đồng thời quay 180 độ trong mỗi hành trình. Lò xo xanh ép chốt màu cam về phía cam. Yếu tố

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam thùng để quay 180 độ 1a

Kéo và thả con trượt lục để cam vàng quay 180 độ. Lò xo xanh ép chốt hồng về phía cam. Yếu tố then chốt ở đây là độ sâu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến đổi chuyển động lắc vận tốc đều thành chuyển động thẳng vận tốc đều bằng cơ cấu thanh

Chốt màu xanh trượt trên các phần phẳng của đòn đỏ và của con trượt vàng. Khâu dẫn: đòn màu đỏ lắc. Khâu bị dẫn: con trượt vàng. Điều kiện về

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tăng chiều dài hành trình 3

Cơ cấu tăng chiều dài hành trình. Khâu dẫn: tay quay màu cam quay liên tục. Khâu bị dẫn: thanh màu xám tịnh tiến đi lại, điều chỉnh được độ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam tịnh tiến và cơ cấu tay quay con trượt 2

Cam tịnh tiến và cơ cấu tay quay con trượt. Biến chuyển động quay liên tục sang quay gián đoạn. Khâu dẫn là trục màu tím. Thanh truyền kép màu

Xem thêm