back to homepage

Tag "Con trượt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con trượt hai vị trí 1

Tay gạt lục đưa con trượt xanh đến một trong hai vị trí của nó. Con trượt được giữ chắc chắn ở đó nhờ lò xo. Ở vị trí trái,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu định vị 5

Ấn nút lục, dịch con trượt đến vị trí mới và thả nút. Positioning device 5 Push green button, move slider to new position and release the button. Để xem

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam xuyến xoắn

Khâu dẫn màu lục quay. Bạc màu vàng mang chốt quay quanh trụịc của bạc. Con trượt hồng chuyển động dọc theo sống trượt cố định. Helix torus cam The green

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu di chuyển vật trong lò

Khâu dẫn: xi lanh hồng. Tay quay xanh, thanh truyền nâu và xe màu xám tạo thành cơ cấu tay quay con trượt. Vật vàng có chuyển động phức tạp được điều

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh cho chuyển động thẳng 2

Đường trượt xám, xanh và hồng cố định. Các thanh truyền vàng có cùng chiều dài. Có thể điều chỉnh góc giữa đường trượt xám và xanh. Góc giữa đường

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tăng độ dài hành trình 2

Khâu dẫn: thanh trượt màu xanh, tịnh tiến đi lại với độ dài hành trình cố định. Khâu bị dẫn: thanh trượt màu xám, tịnh tiến đi lại với độ dài

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tăng độ dài hành trình 1

Khâu dẫn: thanh trượt màu xanh có rãnh, tịnh tiến đi lại với độ dài hành trình cố định. Khâu bị dẫn: thanh trượt màu cam, tịnh tiến đi lại với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh cho chuyển động thẳng 1

Cơ cấu phía sau: Khâu dẫn: con trượt hồng. Các con trượt đối diện nhau di chuyển cùng vận tốc, ngược chiều nhau. Cơ cấu phía trước: Khâu dẫn: thanh trượt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam thùng để quay 180 độ 2a

Kéo và thả khung xanh để cam lục tịnh tiến đồng thời quay 180 độ trong mỗi hành trình. Lò xo xanh ép chốt màu cam về phía cam. Yếu tố

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam thùng để quay 180 độ 1a

Kéo và thả con trượt lục để cam vàng quay 180 độ. Lò xo xanh ép chốt hồng về phía cam. Yếu tố then chốt ở đây là độ sâu

Xem thêm