back to homepage

Tag "Đai ốc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu đai ốc bổ đôi ở máy tiện

Hai nửa đai ốc ăn khớp với vít me dọc của máy tiện nhờ cam rãnh mặt đầu màu xanh. Khi tiện ren phải dùng cơ cấu này. Half nuts for

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Máy ép quay tay 4

Sự kết hợp cơ cấu tay quay con trượt và vít me đai ốc cho hệ số tăng lực lớn. Vít màu cam quay. Hai đai ốc hồng chuyển động thẳng,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Máy ép quay tay 3

Vít me màu cam (ren trái chiều xoắn nhưng cùng bước xoắn) quay. Đai ốc hồng chuyển động thẳng. Manual screw press 3 The orange screw has right hand and

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Máy ép quay tay 2

Đai ốc lục quay. Vít me màu cam chuyển động thẳng. Manual screw press 2 The green nut is rotated. The screw is translated. Để xem các video khác về

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Máy ép quay tay 1

Đai ốc lục cố định. Vít me màu cam vừa quay vừa chuyển động thẳng. Manual screw press 1 The green nut is fixed. The orange screw is rotated and

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền vít đai ốc 1

Khâu dẫn là đai ốc lắp cố định với núm lục, chuyển động thẳng. Khâu bị dẫn là vít, chuyển động quay. Vít được làm bằng cách xoắn một dải

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Dao tiện điều chỉnh

Dao tiện lắp trên cán được điều chỉnh bằng vít vi sai. Khi vặn đai ốc đỏ, nó tiền lên và dao lùi đồng thời. Kết quả là di chuyển của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động vít – đai ốc hành tinh 1b

Khâu dẫn: puli vàng. Bánh răng trong (35 răng) cố định. Đai ốc hồng cố định với bánh răng hồng (30 răng). Đai ốc (bước xoắn t1) quay trong lỗ lệch

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động vít – đai ốc hành tinh 1a

Khâu dẫn: puli vàng. Bánh răng trong (35 răng) cố định. Đai ốc hồng cố định với bánh răng hồng (30 răng). Đai ốc rãnh vòng quay trong lỗ lệch tâm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động vít – đai ốc 2

Khâu dẫn: puli xám có lỗ nghiêng lắp khớp quay (thực tế là ổ lăn) với đai ốc màu cam. Khâu bị dẫn: vít lục bước xoắn t1. Đai ốc có

Xem thêm