back to homepage

Tag "Dao động do lò xo"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cách rung bằng lò xo 5

Kiểu bố trí lò xo cơ sở này cho độ cứng (dao động xoắn) bằng không khi các lò xo chịu nén thẳng hàng. Vật màu hồng đại diện cho trọng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cách rung bằng lò xo 4

Kiểu bố trí lò xo cơ sở này cho độ cứng dao động bằng không khi các lò xo chịu nén màu vàng thẳng hàng. Vật màu hồng đại diện cho

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cách rung bằng lò xo 3

Kiểu bố trí lò xo cơ sở này cho độ cứng dao động bằng không khi các thanh vàng thẳng hàng. Vật màu hồng đại diện cho trọng vật cần cách

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cách rung bằng lò xo 2

Kiểu bố trí lò xo cơ sở này cho độ cứng dao động bằng không khi các lò xo chịu kéo thẳng hàng. Vật màu hồng đại diện cho trọng vật

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cách rung bằng lò xo 1

Cách rung bằng lò xo. Kiểu bố trí lò xo cơ sở này cho độ cứng dao động bằng không. Vật màu hồng đại diện cho trọng vật cần cách

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Dao động do lò xo 3

Cơ cấu 4 khâu có gắn lò xo cho đặc tính đa dạng về lực và chuyển động. Spring vibration 3 A four bar mechanism in conjunction with a spring has

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Dao động do lò xo 2

Dùng cho cơ cấu treo chống rung động. Spring vibration 2 The mechanism is used for anti-vibration suspensions. Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí,

Xem thêm