back to homepage

Tag "Dầu thủy lực"

Cải thiện hiệu năng của hệ thống thủy lực

Độ nhớt của dầu thủy lực là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu năng của một hệ thống thủy lực. Dầu có độ nhớt thấp, nguyên

Xem thêm

Vật liệu lọc dầu thủy lực

Dầu thuỷ lực thường chứa hạt tạp chất có thể gây mòn các thiết bị thủy lực, khi có chuyển động tương đối trên bề mặt, các slide van gắn,

Xem thêm

Lựa chọn két chứa dầu trong hệ thống thủy lực

Két chứa dầu thủy lực thực hiện các chức năng như sau: – Chứa dầu thủy lực của toàn hệ thống – Là nơi phân tách khí ra khỏi dầu

Xem thêm

Kinh nghiệm kiểm tra dầu thủy lực

Việc kiểm tra dầu thủy lực được các chuyên gia khuyên rằng chúng ta nên thực hiện định kỳ, nhằm đảm bảo máy móc hoạt động tốt. Có ba bước

Xem thêm