back to homepage

Tag "Giàn khoan dầu"

Việt Nam hạ thủy giàn khoan dầu Tam Đảo 05

Sáng 13/12/2015, tại Vũng Tàu đã diễn ra lễ hạ thủy giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 – giàn khoan lớn nhất từ trước tới nay. Buổi lễ diễn

Xem thêm

Tháo giàn khoan 24.000 tấn trong vài giây

Brent Delta là công trình trong hệ thống bốn giàn khoan Bravo, Alpha, Delta, Charlie thuộc mỏ dầu

Xem thêm

Giàn khoan dầu lớn nhất thế giới – Perdido Spar

Giàn khoan dầu lớn nhất thế giới hiện nay có tên là Perdido Spar ở vịnh Mexico.

Xem thêm