back to homepage

Tag "Hộp giảm tốc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Hộp giảm tốc hành tinh 8

Khâu dẫn: càng tím vận tốc Nv. Khâu bị dẫn: bánh răng côn màu cam vận tốc No. 3 bánh răng côn có cùng số răng. Khối bánh răng vàng có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh với khớp Oldham

Số răng của bánh răng cố định (răng trong) Z1 = 40 Số răng của bánh răng hành tinh Z2 = 38 Mô đun m = 2 mm Độ lệch

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giảm tốc bằng các bánh răng có cùng số răng 4

Giảm tốc bằng các bánh răng có cùng số răng, một bài toán nghe qua thì tưởng là không thể. Bánh răng đỏ cố định. Bánh răng vàng ăn khớp với bánh

Xem thêm