back to homepage

Tag "HyperWorks CAE"

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2017] HyperWorks CAE – Nền tảng mô phỏng sáng tạo của công ty Altair Engineering GmbH

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm