back to homepage

Tag "Khớp Cacdan"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Oldham 3

Một kiểu khớp trục Oldham Kích thước chiều trục nhỏ. Các khớp trụ thay cho khớp lăng trụ. Trông giống khớp Cacdan nhưng khác hoàn toàn về bản chất. Oldham coupling

Xem thêm