back to homepage

Tag "Khớp đồng tốc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động giữa hai trục vuông góc 1

Đòn chữ V màu lục trượt trên trụ cố định. Hai đầu của nó lắp khớp quay với bạc xanh trượt trên chốt của hai trục vuông góc nhau. Đây là

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục giữa hai trục chéo nhau 2

Khớp trục giữa hai trục chéo nhau. Khối màu lục có hai lỗ tạo góc 90 độ như góc giữa hai trục và khoảng cách giữa hai lỗ cũng bằng khoảng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục giữa hai trục chéo nhau 1

Khối màu lục có hai lỗ tạo góc 45 độ như góc giữa hai trục và khoảng cách giữa hai lỗ cũng bằng khoảng cách đường tâm hai trục. Đây là khớp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2g

Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2e” bằng cách thêm nhiều thanh truyền cho cân bằng. Góc nhọn giữa trục vào và trục ra là 90 độ. Đây là

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2f

Cơ cấu cầu 4R, Khớp trục Persian (Ba Tư) Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2e” bằng cách thêm nhiều thanh truyền cho cân bằng. Góc nhọn giữa trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2e

Cơ cấu cầu 4R Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2a” và “Spherical 4R mechanism 2b”. Đây là khớp đồng tốc. Spherical 4R mechanism 2e Modification of “Spherical 4R

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2d

Cơ cấu cầu 4R, Khớp trục Persian (Ba Tư) Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2c” bằng cách thêm nhiều thanh truyền cho cân bằng. Đây là khớp đồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2c

Biến thể của cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2a” và “Spherical 4R mechanism 2b”. Đây là khớp đồng tốc. Spherical 4R mechanism 2c Modification of “Spherical 4R mechanism 2a” and “Spherical

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2b

Cơ cấu cầu 4R Tổ hợp hai cơ cấu “Spherical 4R mechanism 2a”. Đây là khớp đồng tốc. Spherical 4R mechanism 2b Combination of two “Spherical 4R mechanism 2a”. It

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Tracta 2

Khớp trục Tracta, một biến thể của “Tracta joint 1”. Đây là khớp đồng tốc. Chạc màu vàng và màu cam giống nhau. Có các khớp quay giữa: – Chạc màu

Xem thêm