back to homepage

Tag "Khớp vạn năng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền chuyển động quay bằng khớp Canfield

Mô phỏng cho thấy khớp Canfield không phải là khớp vạn năng. Nó chỉ truyền động được khi hai trục thẳng hàng và cho phép có di chuyển dọc trục. Không

Xem thêm