back to homepage

Tag "Lưỡi cưa"

Lưỡi dao cao cấp Lenox cho ra sản phẩm Extra Mile

Ở Thượng Hải, Trung Quốc, năng suất cưa của lưỡi cưa vòng sẽ phụ thuộc vào sự khác nhau của vật liệu và máy cưa.

Xem thêm