back to homepage

Tag "Ly hợp hành tinh"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp hành tinh

Ly hợp hành tinh. Trục vào màu cam. Trục ra màu tím. Dùng vít màu hồng để giữ hoặc thả bánh răng răng trong, qua đó làm trục ra quay

Xem thêm