back to homepage

Tag "Ly hợp một chiều"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp một chiều 7 – Dùng cho máy dập

Trục dẫn màu vàng mang cóc màu đỏ quay đều, ngược chiều kim đồng hồ. Đĩa tím (bánh cóc) có chốt trượt trong rãnh của con trượt vàng (cơ cấu sin). Con

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay hai con trượt 1

Cơ cấu tay quay hai con trượt. Con trượt hồng chạy trên con trượt vàng. Con trượt vàng chạy trên sống trượt cố định. Cả hai con trượt đều được dẫn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp một chiều cho chuyển động thẳng 1

Ly hợp một chiều cho chuyển động thẳng. Con trượt vàng chuyển động đi lại nhưng thanh răng hồng chỉ đi về bên trái. Điều chỉnh vị trí các vít xanh

Xem thêm