back to homepage

Tag "Ly hợp trục vít"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp trục vít 2

Quay tay gạt màu hồng (có chốt lệch tâm) nâng hoặc hạ đầu trái của trục màu cam để đóng hoặc ngắt ly hợp. Răng của trục vít và bánh

Xem thêm