back to homepage

Tag "Ly tâm"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp ly tâm 2

Trục vào màu lục, trục ra màu xanh. Đĩa ma sát nâu lắp then trượt với trục ra màu xanh. Khi vận tốc trục vào tăng đến mức đã định,

Xem thêm