back to homepage

Tag "Máy đầm rung"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Máy đầm rung 2

Ramming machine 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Máy đầm rung 1

Khung máy rung theo hai phương: đứng và ngang do lực ly tâm từ các khối lệch tâm. Góc A giữa hai khối lệch tâm ảnh hưởng đến đặc tính rung. Trường

Xem thêm