back to homepage

Tag "Nhà máy điện ảo"

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2017] Năng lượng tích hợp – Hệ thống năng lượng của tương lai

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm