back to homepage

Tag "Schaeffler Smart Ecosystem 4.0"

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2017] Hệ thống kỹ thuật số 4.0 của công ty Schaeffler AG

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm