back to homepage

Tag "Sơn tĩnh điện"

Khám phá nhà máy sơn tĩnh điện hiện đại nhất thế giới tại Việt Nam

Ngày 17/07/2013 – Mercedes-Benz Việt Nam chính thức khai trương nhà máy sơn nhúng tĩnh điện hiện đại bậc nhất và là nhà máy đầu tiên trên thế giới của

Xem thêm