back to homepage

Tag "Then trượt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp côn đảo chiều tự động 2

Bánh răng hồng: chủ động. Trục ra bánh răng màu cam quay tới lui. Hai bánh răng xanh quay lồng không trên trục màu cam. Ly hợp động màu trắng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp ma sát 5

Bạc đàn hồi màu xanh được gắn với trục bị dẫn bằng một chốt. Bạc màu hồng mang chêm màu đỏ lắp then trượt với trục vàng. Khi bạc hồng

Xem thêm