Công ty JFC & Associates cải thiện hiệu quả việc quản lý tài sản doanh nghiệp nhờ các công cụ của Matterport

Kết quả – Cơ sơ vật chất được thể hiển tốt hơn trong không gian thực tế ảo 3D giúp nhận biết các vấn đề nhanh hơn – Thúc đẩy

Read More

Công nghệ thực tế ảo 3D Matterport giúp trường Van Maerlant tăng số lượng tham quan trường trực tuyến

HÀ LAN – Trường Van Maerlant đã tìm ra một cách thức mới để tạo những chuyến tham quan cho ngôi trường của họ. Với công nghệ thực tế ảo

Read More

Công nghệ thực tế ảo 3D Matterport giúp giám sát việc xây dựng và giới thiệu công trình

Kết quả – Giám sát tiến độ thi công công trình từ xa – Tạo các chuyến tham quan ảo cho các bên liên quan – Cải thiện việc bảo

Read More

Không gian thực tế ảo 3D Matterport giúp trường học mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 thuận lợi hơn

MỸ, 9.2020 – Với công nghệ thực tế ảo 3D Matterport, bất kỳ trường học nào cũng có thể chụp/ scan, lên kế hoạch và chia sẻ không gian khuôn

Read More