Kết hợp thông minh: Năng lượng mặt trời, Lưu trữ & Di động điện tử

Tháng Sáu 05 07:00 2022

*Di động điện tử (E-mobility) là một thuật ngữ chung để phát triển hệ thống truyền động chạy bằng điện được thiết kế để thay đổi thiết kế phương tiện khỏi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và khí thải carbon.

Hệ thống lưu trữ năng lượng ngày càng trở nên quan trọng

Với sự mở rộng ngày càng nhanh chóng của quang điện (Photovoltaics, PV), việc lưu trữ năng lượng ngày càng trở nên quan trọng. Đây là lý do tại sao ngành công nghiệp của thế giới năng lượng mới đang tập trung vào việc kết nối hệ thống lưu trữ PV với xe điện; cho dù để làm các trạm sạc hoặc tích hợp vào pin của xe điện để ổn định lưới điện. 

Việc tăng cường số hóa và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đóng một vai trò quan trọng. Điều này có thể tối ưu hóa cả thiết kế hệ thống và vận hành nhà máy, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Nó cũng có một số khả năng ứng dụng mới như quản lý năng lượng hoặc các dịch vụ lưới điện.

Cơ hội mới cho thị trường năng lượng điện

Điều này mang lại cơ hội mới cho thị trường năng lượng điện. Lợi nhuận có thể được tăng lên đáng kể bằng cách kết hợp hệ thống PV, hệ thống lưu trữ pin và sạc ô tô điện. Ngoài ra, không chỉ có nhu cầu cài đặt phần cứng, mà còn bao gồm những phần khác như cấu hình của phần mềm hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động của đám mây. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội để tạo ra giá trị bền vững. Tuy nhiên, yêu cầu về năng lực và thông tin cũng ngày càng cao.

Công suất tự tiêu thụ* tác động đến kích thước của hệ thống

Dù trong bất kỳ trường hợp nào, nhu cầu về quang điện cũng đang tăng mạnh. Ngày càng nhiều công ty xây dựng chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời cho những công trình của họ. Mỗi giây hệ thống PV tư nhân được trang bị một hệ thống lưu trữ điện. Khoảng 356.000 ô tô điện chạy bằng pin đã được đăng ký tại Đức vào năm 2021 (tăng 83,3%), nhiều trong số đó được sạc bằng năng lượng mặt trời tự sản xuất. Trong năm thứ tư liên tiếp, số lượng hệ thống lưu trữ tại nhà được bán ở Đức đang tăng khoảng 50%. Vào năm 2021, ước tính số lượng cài đặt mới vào khoảng 135.000.

*Công suất tự tiêu thụ (Self-consumption) được định nghĩa là phần điện năng do cơ sở quang điện tự sản xuất được sử dụng ngay tại chỗ và không đưa vào mạng lưới điện công cộng.

Được thúc đẩy bởi công suất tự tiêu thụ ngày càng tăng, các hệ thống PV tư nhân ngày càng lớn hơn. Trong khi trong chín tháng đầu năm 2020, công suất hệ thống trung bình lên đến 20 kW vẫn là 7,9 kW, thì giá trị trung bình từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021 đã tăng lên 8,3 kW. Điều này đi đôi với việc tăng dung lượng của các hệ thống lưu trữ trong gia đình. Trong một thời gian ngắn, một thị trường đại chúng cho các trạm sạc đã phát triển ở Đức với hơn 200 nhà cung cấp.

Để xem các tin bài khác về “Công nghệ ô tô & xe máy”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn: Intersolar)

Bình luận hay chia sẻ thông tin