Quy trình sản xuất an toàn trong nhà máy có thể thực hiện được mà không cần bộ điều khiển

Tháng Mười Hai 17 09:00 2021

Các công cụ thông minh của nền tảng IxB mới của Atlas Copco hứa hẹn đem lại một cuộc cách mạng cho việc lắp ráp được kết nối một cách thông minh.

Sản xuất trong một nhà máy thông minh là không thể thực hiện được nếu không có sự trao đổi dữ liệu lắp ráp. Nhưng yêu cầu phần cứng cho việc này là rất lớn, đặc biệt là đối với các công cụ, dụng cụ. Công ty Atlas Copco hiện đang đặt dấu chấm hết cho việc này.

Tensor IxB
Quy trình sản xuất an toàn trong nhà máy có thể thực hiện được mà không cần bộ điều khiển

Các công cụ thông minh của nền tảng IxB mới hứa hẹn một cuộc cách mạng cho việc lắp ráp được kết nối một cách thông minh: quyền điều khiển được chuyển tới đầu hộp số, nó giúp giải phóng không gian tại các máy móc mà thiết bị điều khiển và cáp đã chiếm dụng trước đây. Các công cụ Tensor IxB hoàn toàn không yêu cầu bất kỳ phần cứng điều khiển bên ngoài nào, nhưng chúng được lắp ráp theo quy trình an toàn tuyệt đối, kết nối mạng, linh hoạt và công thái học*.

* Công thái học (hay môn học về yếu tố con người, tiếng Anh: ergonomics) là một môn học về khả năng, giới hạn của con người. Từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu hóa điểm mạnh của con người, hay để bù trừ khiếm khuyết, để bảo vệ điểm yếu. Các kết quả nghiên cứu của môn học này có thể được ứng dụng làm cơ sở để tổ chức một cách khoa học quá trình lao động, duy trì khả năng lao động của con người được lâu dài ở mức cao; hay để xác định tính phù hợp với công việc, hệ thống máy móc thiết bị, sản phẩm và môi trường với các khả năng về thể lực, trí tuệ và cả với những hạn chế của con người.

Hội Ecgonomi quốc tế (IEA) định nghĩa về Ecgonomi như sau: Ecgonomi (hay các yếu tố con người) là một ngành khoa học liên quan đến việc nghiên cứu sự tương thích giữa con người và các yếu tố khác của hệ thống và công việc bằng cách áp dụng lý thuyết, các nguyên tắc, các số liệu và các phương pháp để thiết kế nhằm đạt được tối ưu hoá lợi ích của con người và hiệu quả hoạt động chung của toàn hệ thống.

Tầm nhìn Công nghiệp 4.0 về Lắp ráp kết nối thông minh của Atlas Copco lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2018 và đã được phát triển nhất quán để hoạt động hoàn thiện với các giải pháp phần mềm và phần cứng cũng như các dịch vụ toàn diện. Giám đốc sản phẩm Ông Michael Kierakowicz, người đồng hành cùng quá trình phát triển cho biết: “Các công cụ tua vít Tensor IxB hiện được giới thiệu, nó thu thập dữ liệu trong quy trình lắp ráp, phân tích và làm cho nó có thể sử dụng lại được, là bước tiếp theo hợp lý trên con đường sản xuất số hóa trong tương lai” của các thiết bị phát triển theo xu hướng này.

Để xem các tin bài khác về “Công nghiệp 4.0”, hãy nhấn vào đây.

(Nguồn: Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin