Ngành bán lẻ phát triển thương hiệu và trải nghiệm mua sắm phong phú với kỹ thuật số song sinh 3D Matterport

Kết quả đạt được: – Lượng truy cập vào phòng trưng bày ảo/ showroom ảo của nhà sản xuất thực phẩm đóng gói tăng 10 lần – Nghiên cứu chỉ

Read More