back to homepage

Gia công kim loại & Cơ khí chính xác

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến chuyển động quay thành chuyển động quay và chuyển động thẳng đi lại 3.1

Khâu dẫn: bánh răng màu lục. Bánh răng màu cam quay mà không di chuyển dọc đối với trục cố định màu hồng.Thùng màu xám có viên bi đỏ tiếp xúc với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến chuyển động quay thành chuyển động quay và chuyển động thẳng đi lại 3

Khâu dẫn: bánh răng màu lục. Trục màu hồng và cam thùng màu vàng đứng yên. Bánh răng màu cam chỉ quay, không có di chuyển dọc trục. Thùng màu xanh có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến chuyển động quay thành chuyển động quay và chuyển động thẳng đi lại 2

Trục màu hồng, bánh răng nón màu hồng và bánh răng trụ màu hồng lắp cố định với nhau và nhận chuyển động từ trục bánh răng xanh chủ động qua bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến chuyển động quay thành chuyển động quay và chuyển động thẳng đi lại 1

Trục và bánh răng nón màu hồng cố định. Bạc màu cam lắp bánh răng trụ nhận chuyển động từ trục bánh răng xanh chủ động. Bánh răng côn hành tinh

Xem thêm

[EMO Hannover 2017] Phanh an toàn phù hợp với Công nghiệp 4.0

EMO Hannover, hội chợ hàng đầu thế giới về gia công kim loại do Hiệp hội máy công cụ Đức (VDW), có trụ sở tại Frankfurt, cùng phối hợp với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu di chuyển vật trong lò

Khâu dẫn: xi lanh hồng. Tay quay xanh, thanh truyền nâu và xe màu xám tạo thành cơ cấu tay quay con trượt. Vật vàng có chuyển động phức tạp được điều

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu quay và duỗi

Khâu dẫn: bánh răng răng chéo màu lục. Khâu bị dẫn: thanh răng màu vàng đồng thời quay và đi thẳng. Bánh răng răng chéo màu xanh cố định với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bắt kim dệt

Khâu dẫn: trục hồng mang bánh răng và cam mặt đầu. Nhờ cam, khi tang màu xám quay 1 vòng, tay vàng thò ra thụt vào vài lần. Số lần chuyển

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt không gian 7

Khâu dẫn: tay quay màu cam quay liên tục. Khâu bị dẫn: trục màu hồng lắc và tịnh tiến đi lại. Bạc màu lục có hai lỗ chéo nhau 90

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam kép 3

Đây là cơ cấu tạo chuyển động 4 đoạn dùng để đưa vải trong máy khâu. Nó là tổ hợp cam đĩa và cam mặt đầu. Càng màu xám mang thanh

Xem thêm