back to homepage

Gia công kim loại & Cơ khí chính xác

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 9

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu cam là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8C

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại, thời gian đi về khác nhau. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu tím

Xem thêm

Phân loại máy cán thép

Máy cán thép thường có hai loại là cán thép ở trạng thái nóng và ở trạng thái nguội. Máy cán thép gồm ba bộ phận chính: nguồn năng lượng,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8B

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở một đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8A

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở một đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 2F

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Hai bánh xích giống nhau. Độ dài hành trình bằng đường kính vòng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 2E

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Hai bánh xích giống nhau. Độ dài hành trình bằng đường kính vòng

Xem thêm

Máy uốn ống truyền lực bằng cơ và thủy lực

Nguyên lý hoạt động của máy uốn ống truyền lực bằng cơ Máy uốn ống thủy lực hoạt động dựa trên nguyên tắc hoạt động của pít-tông – xi lanh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 2D

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình của con trượt vàng. Hai bánh xích có cùng số răng. Các cóc màu hồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 2C

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Hai bánh xích có cùng số răng. Con trượt hồng đi lại với vận

Xem thêm