back to homepage

Gia công kim loại & Cơ khí chính xác

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 11

Tấm màu cam chuyển động phẳng không quay. Mặt trên của nó luôn nằm ngang nhờ 4 bánh răng côn có số răng bằng nhau được dẫn động bởi bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 10

Tấm màu cam chuyển động phẳng không quay. Cạnh trên của nó luôn nằm ngang nhờ cơ cấu bình hành được dẫn động bởi xy lanh nâu. Khoảng cách giữa hai

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 9b

Bánh răng hồng, 4 bánh răng hành tinh vàng, 2 bánh răng xanh và cần màu lục tạo thành cơ cấu vi sai hành tinh. Các bánh răng vàng và bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 9a

Bánh răng hồng, 4 bánh răng hành tinh vàng, 4 bánh răng xanh và cần màu lục tạo thành cơ cấu vi sai hành tinh. Các bánh răng (trừ bánh màu lục)

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 8

Bánh răng hồng, 4 bánh răng hành tinh vàng và cần màu lục tạo thành cơ cấu vi sai hành tinh. 4 bánh răng vàng và bánh răng lớn màu hồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giữ hướng không đổi trong khi chuyển động 7

Các bánh răng có cùng số răng. 5 bánh đai có cùng đường kính tiếp xúc đai. Khâu dẫn: khung màu lục quay đều. Các bánh đai vàng luôn giữ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng và cơ cấu thanh 8a

Thanh màu lục luôn giữ không đổi hướng trong khi chuyển động. Các bánh răng có cùng số răng và có cùng khoảng cách từ tâm quay đến tâm chốt của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng của cơ cấu bình hành 8

Nhờ cơ cấu bình hành các mái chèo của bánh xe nước luôn thẳng đứng, cho lực đẩy tối đa. Application of parallelogram mechanism 8 Vertical blade paddle wheel. The blades

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng của cơ cấu bình hành 7

Máy bện dây. Các cuộn dây quay quanh trục giữa của máy chứ không quay quanh trục của cuộn nhờ áp dụng cơ cấu bình hành. Application of parallelogram mechanism 7

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng của cơ cấu bình hành 6

Cầu thang bến sông có các bậc luôn nằm ngang, không phụ thuộc mực nước lên xuống nhờ áp dụng cơ cấu bình hành. Đầu dưới cầu thang là phao. Application of

Xem thêm