Hướng dẫn dành cho dữ liệu lớn trong ngành công nghiệp

CHLB ĐỨC – Hiệp hội Kỹ sư CHLB Đức (VDI) đã biên soạn một loạt hướng dẫn mới dành cho những ứng dụng dữ liệu lớn trong các ngành công

Read More

Intel chi thêm 50 triệu USD để chống lại đại dịch Covid-19

Mới đây, tập đoàn Intel đã cam kết sẽ hỗ trợ thêm 50 triệu USD để chống lại đại dịch Covid-19. Số tiền này chủ yếu sẽ được sử dụng

Read More

[CEBIT 2018] Công ty Alfaview ra mắt ứng dụng hội nghị truyền hình thông minh Alfaview

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

Bảy điều cần biết về tương lai của ngành sản xuất

Với tầm nhìn hướng tới tương lai của ngành sản xuất, sự kết nối mạnh mẽ của con người, vạn vật và máy móc sẽ tạo ra những môi trường

Read More

[CeBIT 2016] Các bài học từ Big Data

Hội chợ CeBIT 2016 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ mở cửa tại

Read More

[CeBIT 2016] Dữ liệu có phải là liều thuốc mới trong lĩnh vực y tế?

Hội chợ CeBIT 2016 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ mở cửa tại

Read More

[CeBIT 2016] Các nhà khoa học dữ liệu vượt qua các doanh nghiệp và trường đại học

Hội chợ CeBIT 2016 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ mở cửa tại

Read More