back to homepage

Sản phẩm

Một số phương pháp tạo hình đặc biệt

Phương pháp dập bằng xung điện thủy lực (Electrohydraulic Forming): là quá trình tác động của sóng va đập được gia tốc do sự phóng điện

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam kép DR1b

Cam gồm đĩa tròn xanh và n (=3) cam vàng. Cần màu đỏ đứng yên trong 1 vòng quay của đĩa xanh rồi lắc n (=3) lần trong vòng quay tiếp theo.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam kép DR1 a

Cam gồm hai phần: đĩa tròn xanh và cam vàng. Cần màu lục chuyển động 1 lần trong chu kỳ 2 vòng quay của cam. Trọng lực ép cần vào cam.(có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam ghép 2

Cam ghép gồm đĩa tròn màu vàng và một số cam tam giác. Chúng được kẹp với nhau nhờ bu lông xanh. Vị trí tương đối giữa chúng được chỉnh để có

Xem thêm

Phương pháp xi mạ chân không cơ bản

Sau đây, technologymag.net sẽ giới thiệu đến Quý độc giả ba phương pháp xi mạ chân không cơ bản, như sau: 1. Phương pháp bốc bay làm nóng điện trở

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam ghép 1

Cam ghép gồm hai cam màu cam và lục. Chúng được kẹp với nhau nhờ bu lông hồng. Vị trí tương đối giữa chúng được chỉnh để có thời gian dừng khác

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tạo góc lắc lớn nhờ cơ cấu thanh

Cam mechanism of output with large oscillation angle Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam kép DRp1

Cam kép. Cam chính màu cam. Cam vàng thêm vào để đóng kín hình học với cần. Biên dạng của nó được thiết kế bảo đảm tiếp xúc liên tục giữa cần

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam kép DRr1

Cam kép. Cam chính màu cam. Cam vàng thêm vào để đóng kín hình học với cần. Biên dạng của nó được thiết kế bảo đảm tiếp xúc liên tục giữa cần

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành và thanh răng – bánh răng 2

Hai tay quay và thanh răng vàng tạo thành cơ cấu bình hành. Khâu dẫn: tay quay hồng quay liên tục. Khâu bị dẫn: bánh răng lục dao động có

Xem thêm