Thuốc kháng vi-rút Covid-19 trong 48 giờ do các nhà nghiên cứu Israel phát hiện

Một nghiên cứu của Israel đã phát hiện ra rằng loại thuốc kháng vi-rút được FDA chấp thuận có tên gọi là Fenofibrate (Tricor), một loại thuốc uống để giúp

Read More