Trạng thái của ngành công nghiệp tại CHLB Đức được cải thiện trong năm 2021

CHLB ĐỨC – Theo BMWi, nền kinh tế CHLB Đức đã tăng trưởng 2,7% so với năm ngoái. Sau khi gặp những khó khăn ban đầu về thiếu hụt nguồn

Read More

Nền tảng kết nối các công ty và các nhà nghiên cứu

CHLB ĐỨC – Được ví như Tinder cho ngành công nghiệp, nền tảng tương tác mới của Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức (BMWi) đã được thiết

Read More

Hệ thống công tơ điện tử thông minh giúp cho quá trình chuyển đổi năng lượng

CHLB ĐỨC – Đầu năm 2020, Văn phòng An ninh Thông tin CHLB Đức (BSI) đã bắt đầu triển khai phát triển các hệ thống công tơ điện tử thông

Read More

Hệ thống giám sát chuỗi cung ứng

Trong những năm qua, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đã phải đối mặt với nhiều thách thức về việc quản lý chuỗi cung ứng (Supply

Read More

Giải thưởng Regulatory Sandbox dành cho những đổi mới

CHLB ĐỨC – Cơ chế Sandbox (regulatory sandbox) là khung thể chế thí điểm, cho phép một số ít công ty, doanh nghiệp thử nghiệm có kiểm soát đối với

Read More