Nền tảng kết nối các công ty và các nhà nghiên cứu

Tháng Bảy 16 07:10 2021

CHLB ĐỨC – Được ví như Tinder cho ngành công nghiệp, nền tảng tương tác mới của Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức (BMWi) đã được thiết lập nhằm giúp các công ty công nghiệp và các nhà nghiên cứu kết nối tốt hơn và nhanh hơn.

tech-mag-nen-tang-ket-noi-cac-cong-ty-va-cac-nha-nghien-cuu

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức (BMWi) đang hỗ trợ nghiên cứu công nghiệp ở một số khu vực của CHLB Đức. Có thể thấy, các cơ sở nghiên cứu đóng vai trò vô cùng quan trọng cho ngành công nghiệp vì họ cung cấp những ý tưởng thực tế và động lực cho đổi mới. Những ý tưởng và sáng kiến này chính là yếu tố thúc đẩy các sản phẩm mới sớm có mặt trên thị trường. Vì vậy, chương trình tài trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) cho các cơ sở nghiên cứu – INNO-KOM đã được triển khai.

Bên cạnh đó, một nền tảng mới thuộc chương trình tài trợ INNO-KOM đã được thiết lập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kiến thức và công nghệ giữa các tập đoàn, công ty khởi nghiệp và cơ sở nghiên cứu. Nền tảng đổi mới này sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm được những cơ sở nghiên cứu, nơi sẽ cung cấp các giải pháp khoa học phù hợp, giải đáp cho các thắc mắc và câu hỏi của họ. Ngược lại, các cơ sở nghiên cứu sẽ có thể tìm thấy các công ty để giúp họ phát triển thị trường. Cả hai phía sẽ có nhiều cơ hội để liên kết và hợp tác với nhau trực tiếp thông qua nền tảng này. Những kết quả nghiên cứu của các cơ sở do BMWi tài trợ cũng sẽ được cung cấp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia nền tảng này.

Để xem các tin bài khác về “Nền tảng kỹ thuật số”, hãy nhấn vào đây.

 

(Nguồn: Barbara Rusch/ Hannover Messe)

Bình luận hay chia sẻ thông tin