back to homepage

Tag "Bộ giảm tốc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giảm tốc bằng các bánh răng có cùng số răng 1

Các tay quay quay chậm hơn bánh răng đỏ 2 lần. Reductor with gears of equal number of teeth 1 A result once generally supposed impossible. The cranks rotate two

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 7

Số răng của bánh răng xanh Z1 = 40 Số răng của bánh răng vàng Z2 = 36 Mô đun m = 2 mm Độ lệch tâm của trục vào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 6

Trục vào màu cam mang bánh răng lục (Z1 = 40 răng) ăn khớp với báng răng vàng cố định (Z2 = 44 răng). Trục ra màu hồng có đĩa

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 5

Số răng của bánh răng đỏ Z1 = 38 Số răng của bánh răng xanh Z2 = 40 Mô đun m = 2 mm Độ lệch tâm trên trục tím

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 4

Số răng của bánh răng đỏ Z1 = 40 Số răng của bánh răng xanh Z2 = 38 Mô đun m = 2 mm Độ lệch tâm trên trục lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 3

Số răng của bánh răng đỏ Z1 = 40 Số răng của bánh răng xanh Z2 = 38 Mô đun m = 2 mm Độ lệch tâm do trục lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 2

Số răng của bánh răng cố định (răng trong) Z1 = 40 Số răng của hai bánh răng hành tinh (đỏ và hồng) Z2 = 38 Mô đun m =

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh với khớp Oldham

Số răng của bánh răng cố định (răng trong) Z1 = 40 Số răng của bánh răng hành tinh Z2 = 38 Mô đun m = 2 mm Độ lệch

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giảm tốc bằng các bánh răng có cùng số răng 3

Trục màu lục quay nhanh hơn càng màu xanh 2 lần. Chuyển động quay của bánh răng màu xanh được truyền đến trục màu luc qua cơ cấu Oldham. Reductor

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn hành tinh 8

Khung xanh và bánh răng hồng quay quanh ổ trục cố định. Khung mang hai bánh răng quay lồng không trên nó. Cơ cấu hành tinh có hai bậc tự do. Khâu dẫn

Xem thêm