[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ giảm tốc hành tinh 7

12.03.17, 6:50 GMT+7

Số răng của bánh răng xanh Z1 = 40
Số răng của bánh răng vàng Z2 = 36
Mô đun m = 2 mm
Độ lệch tâm của trục vào màu cam (vận tốc đều V) là 4 mm.
Tấm màu hồng là thanh truyền của cơ cấu bình hành có hai cần lắc lục.
Một chốt trên bánh răng vàng và phần trụ trên trục màu cam trượt trong rãnh của tấm hồng. Tấm hồng có chuyển động tịnh tiến. Phương của nó không đổi trong khi chuyển động. Bánh răng trục ra màu xanh Z1 quay đều với vận tốc V1:
V1 = V.((Z1 – Z2)/Z1) = V/10

Planetary Reduction Gear 7

Teeth number of blue gear Z1 = 40
Teeth number of yellow gear Z2 = 36
Module m = 2 mm
The eccentricity of the orange input eccentric shaft (constant velocity V) is 4 mm. Pink plate is the conrod of parallelogram mechanism of two green Rockers. A pin of the yellow gear and a cylinder portion of the orange shaft slide in slots of the pink plate. The pink plate has translational motion. Its direction is kept unchanged during motion.
The blue output gear Z1 rotates regularly with velocity V1:
V1 = V.((Z1 – Z2)/Z1) = V/10

Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây

technologymag

 

(Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn Đức Thắng)

Lưu ý: Để xem và khai thác hiệu quả nội dung của video clip nói trên (từ Youtube/ một dịch vụ của Google), Quý vị có thể thực hiện các bước sau:
1. Nếu tốc độ internet nhanh, có thể mở chế độ xem toàn màn hình bằng cách nhấn vào khung [ ] tại góc phải (phía dưới của màn hình)
2. Chọn chế độ hình ảnh tốt nhất của đoạn video, hãy click vào hình bánh xe răng cưa và chọn chất lượng cao hơn (hoặc HD) theo ý muốn
3. Để hiển thị nội dung phụ đề, nhấn vào nút biểu tượng phụ đề [cc]. Một số video không có chức năng này sẽ không thể hiện biểu tượng.

Ý kiến bạn đọc