back to homepage

Tag "Chin Fong"

Chin Fong: chuyên gia sản xuất máy ép trị giá C/P(*) cao của Đài Loan

Chin Fong là một công ty của Trung Quốc đã phát triển tại Đài Loan trong gần 70 năm. Công ty sản xuất và cung cấp các loại máy gia

Xem thêm