back to homepage

Tag "Christoph Miller"

Hội chợ EMO Hannover 2017 vẫn là một diễn đàn xu hướng về công nghệ sản xuất

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất máy công

Xem thêm