back to homepage

Tag "Chuyển động đột ngột"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 15

Bánh răng dẫn màu hồng chuyển động quay tới lui. Bàn trượt màu lục chuyển động thẳng đi lại. Bàn trượt vàng chuyển động thẳng đi lại có dừng và

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 13

Moay ơ của vật nặng màu lục có nửa rãnh vòng, trong đó có chốt của trục xanh chuyển động. Chuyển động đột ngột xẩy ra do vật nặng rơi. Snap motion

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 14

Chày màu xanh có thanh răng đột ngột rơi xuống khi quạt răng màu cam rời thanh răng. Các chốt nhỏ trên chày và trên quạt răng nhằm bảo đảm quạt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 11

Móc tự thả dùng trong máy đóng cọc. Khi vật nặng màu hồng được nâng lên đủ cao, đầu trên của móc kéo vật nặng chạm vào mặt trong của rãnh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 9

Đẩy thanh trượt hồng để có chuyển động đột ngột. Hoạt động này được thực hiện cả hai chiều. Các chốt màu cam đại diện cho lực đẩy của người. Snap

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 7B

Chi tiết màu xanh bị lò xo ép có vát góc ở hai đầu. Chuyển động dọc của cần đẩy màu lục ép chi tiết màu xanh vào chốt lò xo

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 7A

Chi tiết màu xanh bị lò xo ép có vát góc ở hai đầu. Chuyển động dọc của cần đẩy màu hồng ép chi tiết màu xanh vào chốt lò xo

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 5

Quay đòn hồng theo chiều kim đồng hồ để nạp năng lượng. Quay ngược lại để có chuyển động đột ngột Snap motion 5 In this overcenter lock clockwise movement

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 4

Dùng chuyển động dọc trục của lẫy màu cam và trục màu lục để vận hành cơ cấu. Kéo trục để nạp năng lượng, kéo lẫy để có chuyển động đột ngột.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động đột ngột 3

Ống vàng có rãnh chữ L. Một chốt trên trục màu lục chạy trong rãnh. Đẩy và xoay trục để nạp năng lượng. Quay ngược lại để có chuyển động đột

Xem thêm